تکنو ابزار مهدی در تهران

دسترسی سریع از طریق QRCode

آدرس سایت
اطلاعات تماس

[caption id="attachment_215424" align="alignleft" width="287"]انواع قلاویز دستی M\MF-W-G-UNF انواع قلاویز دستی M\MF-W-G-UNF[/caption]

[caption id="attachment_446877" align="alignleft" width="300"]فرز پودری فرز پودری یا فرز cbn[/caption]

[caption id="attachment_350474" align="alignleft" width="242"]میکرو متر 0-25 میکرومتر۰-۲۵
میکرومترخارج سنج۲۵-۵۰
میکرومترخارج سنج۵۰-۷۵
میکرومترخارج سنج
میکرومترخارج سنج۷۵-۱۰۰
میکرومترخارج سنج۱۰۰-۱۲۵
میکرومترخارج سنج۱۲۱۷۰
میکرومترخارج سنج۱۷۵-۲۰۰
میکرومترداخل۵-۳۰
میکرومترداخل۲۵-۳۰
میکرومترداخل۰-۷۵
میکرومترداخل۷۵-۱۰۰
میکرومترداخل۱۰۰-۱۲۵
میکرومترداخل۱۲۵-۱۵۰
میکرومترداخل۱۷۵-۲۰۰
میکرومترداخل سه فک۲-۲٫۵۲-۲
میکرومترداخل سه فک۲٫۵-۳
میکرومترداخل سه فک۳-۴
میکرومترداخل سه فک۴-۵
میکرومترداخل سه فک۵-۶
کولیس دیجیتال۱۰الی۲۰۰میلیمتر
گیج داخل سیلندر ۶-۱۰
میکرومترداخل سه فک۱۰-۱۸
میکرومترداخل سه فک۱۸-۳۵
پایه ساعتمفصلی
پایه ساعت خرطومی
ساعت اندیکاتور دیجیتال
تکنو ابزار مهدی ۰۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ / ۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

http://technoabzarmahdi.ir

[caption id="attachment_405938" align="alignleft" width="259"] قلاویر
قلاویز دستی
قلاویز دستی M2
قلاویز دستی میلیمتر
قلاویز دستیM1
قلاویز دستیM10
قلاویز دستیM12
قلاویز دستیM14
قلاویز دستیM16
قلاویز دستیM18
قلاویز دستیM2/5
قلاویز دستیM20
قلاویز دستیM22
قلاویز دستیM24
قلاویز دستیM25
قلاویز دستیM26
قلاویز دستیM27
قلاویز دستیM3
قلاویز دستیM30
قلاویز دستیM32
قلاویز دستیM36
قلاویز دستیM39
قلاویز دستیM4
قلاویز دستیM42
قلاویز دستیM5
قلاویز دستیM6
قلاویز دستیM8
قلاویز دستی G
قلاویز دستی unc
قلاویز دستی میلیمتر چپ
قلاویز دستی دنده زیز چپ
قلاویز دستی unf
قلاویز دستی اینچی
قلاویز دستی BSW
فروشگاه تکنو ابزارمهدی ۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_381473" align="alignleft" width="225"]مغار مغار نجاری مغار سری مغار تخت مغار کاسه ای[/caption]

[caption id="attachment_381499" align="alignleft" width="225"]سم پاش سم پاشی ۱لیتری _ سم پاشی ۲ لیتری _ سم پاشی ۳لیتری سم پاشی ۵لیتری[/caption]

[caption id="attachment_381498" align="alignleft" width="225"]بکس بکس بلند بکس کوتاه[/caption]

[caption id="attachment_381474" align="alignleft" width="225"]اره مویی اره عمودبر اره مویی اره دستی[/caption]

[caption id="attachment_377523" align="aligncenter" width="229"]دستکس دستکش ضد برش[/caption]

[caption id="attachment_354100" align="alignleft" width="300"]الماس گام زنی الماس گام زنی
الماس گام زنیER11 A60
الماس گام زنیER16 AG60
الماس گام زنیER11A55
الماس گام زنیIR11 A60
الماس گام زنیIR11A55
الماس گام زنیER16 AG55
الماس گام زنیIR16AG60
الماس گام زنیIR16AG55
الماس گام زنیER22N60
الماس گام زنیER22N55
الماس گام زنیIR22N60
الماس گام زنیIR22N55
الماس گام زنیER16-0.5 ISO
الماس گام زنیIR16-0.5ISO
الماس گام زنیER16-075ISO
الماس گام زنیIR16-0.75ISO
الماس گام زنیER16-1.0ISO
الماس گام زنیIR16-1.0 ISO
الماس گام زنیER16-1.25 ISO
الماس گام زنیIR16-1.25 ISO
الماس گام زنیER16-1.5 ISO
الماس گام زنیIR16-1.5 ISO
الماس گام زنیER16-1.75 ISO
الماس گام زنیIE16-1.75 ISO
الماس گام زنیER16-2.0 ISO
الماس گام زنی IR16-2.0 ISO
الماس گام زنیER16-2.5 ISO
الماس گام زنیIR16-2.5
الماس گام زنیIR16-3 ISO
الماس گام زنیER16-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-3.0 ISO
الماس گام زنیIE22-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.0 ISO
تهیه ابزارالات تراشکاری
فروشگاه تکنو ابزار مهدی
تهران خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد
۰۲۱-۶۶۷۴۲۲۱۳ /۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_354099" align="alignleft" width="300"]الماس دنده زنی الماس دنده زنی
الماس گام زنی
الماس گام زنی
الماس گام زنیER11 A60
الماس گام زنیER16 AG60
الماس گام زنیER11A55
الماس گام زنیIR11 A60
الماس گام زنیIR11A55
الماس گام زنیER16 AG55
الماس گام زنیIR16AG60
الماس گام زنیIR16AG55
الماس گام زنیER22N60
الماس گام زنیER22N55
الماس گام زنیIR22N60
الماس گام زنیIR22N55
الماس گام زنیER16-0.5 ISO
الماس گام زنیIR16-0.5ISO
الماس گام زنیER16-075ISO
الماس گام زنیIR16-0.75ISO
الماس گام زنیER16-1.0ISO
الماس گام زنیIR16-1.0 ISO
الماس گام زنیER16-1.25 ISO
الماس گام زنیIR16-1.25 ISO
الماس گام زنیER16-1.5 ISO
الماس گام زنیIR16-1.5 ISO
الماس گام زنیER16-1.75 ISO
الماس گام زنیIE16-1.75 ISO
الماس گام زنیER16-2.0 ISO
الماس گام زنی IR16-2.0 ISO
الماس گام زنیER16-2.5 ISO
الماس گام زنیIR16-2.5
الماس گام زنیIR16-3 ISO
الماس گام زنیER16-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-3.0 ISO
الماس گام زنیIE22-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.0 ISO
تهیه ابزارالات تراشکاری
فروشگاه تکنو ابزار مهدی
تهران خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد
۰۲۱-۶۶۷۴۲۲۱۳ /۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

 


 

[caption id="attachment_369795" align="alignleft" width="279"] مناسب کارهای سنگین و صنعتی برای مدت طولانی
بدنه آلومینیومی
طراحی منحصر به فرد
مجهز به دوالمنت
راکت با روکش کاملاً تفلون
سوکت با روکش کاملاً تفلون
دارای جعبه فلزی قابل حمل
دارای ۶ عدد سری در سایزهای مختلف ، شامل دو عدد سری ۲۰ ، دوعدد سری ۲۵ ، یک عدد سری ۳۲ و یک سری ۴۰ میلیمتری
دارای اقلام همراه یک عدد متر ، یک پیچ گوشتی ، یک عدد قیچی لوله بر ، المنت یدکی ، یک جفت دستکش ایمنی ، ۶عدد سری ، پایه ی فلزی گیره دار ، کیف فلزی
ساخت چین[/caption]

[caption id="attachment_354100" align="alignleft" width="300"]الماس دنده زنی Iلماس گام زنیIR11 A60
الماس گام زنیIR11A55
الماس گام زنیIR16-0.5ISO
الماس گام زنیIR16-0.75ISO
الماس گام زنیIR16-1.0 ISO
الماس گام زنیIR16-1.25 ISO
الماس گام زنیIR16-1.5 ISO
الماس گام زنیIR16-1.75 ISO
الماس گام زنیIR16-2.5
الماس گام زنیIR16-3 ISO
الماس گام زنیIR16AG55
الماس گام زنیIR16AG60
الماس گام زنیIR22-3 ISO
الماس گام زنیIR22-4.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.5 ISO
الماس گام زنیIR22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22N55
الماس گام زنیIR22N60
Iلماس دنده زنی
الماس گام زنیER11 A60
الماس گام زنیER11A55
الماس گام زنیER16 AG55
الماس گام زنیER16 AG60
الماس گام زنیER16-0.5 ISO
الماس گام زنیER16-075ISO
الماس گام زنیER16-1.0ISO
الماس گام زنیER16-1.25 ISO
الماس گام زنیER16-1.5 ISO
الماس گام زنیER16-1.75 ISO
الماس گام زنیER16-2.0 ISO
الماس گام زنیER16-2.5 ISO
الماس گام زنیER16-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-5.0 ISO
الماس گام زنیER22N55
الماس گام زنیER22N60
فروشگاه تکنو ابزار مهدی ۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲/۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_354099" align="alignleft" width="300"]الماس دنده زنی Iلماس گام زنیIR11 A60
الماس گام زنیIR11A55
الماس گام زنیIR16-0.5ISO
الماس گام زنیIR16-0.75ISO
الماس گام زنیIR16-1.0 ISO
الماس گام زنیIR16-1.25 ISO
الماس گام زنیIR16-1.5 ISO
الماس گام زنیIR16-1.75 ISO
الماس گام زنیIR16-2.5
الماس گام زنیIR16-3 ISO
الماس گام زنیIR16AG55
الماس گام زنیIR16AG60
الماس گام زنیIR22-3 ISO
الماس گام زنیIR22-4.0 ISO
الماس گام زنیIR22-4.5 ISO
الماس گام زنیIR22-5.0 ISO
الماس گام زنیIR22N55
الماس گام زنیIR22N60
Iلماس دنده زنی
الماس گام زنیER11 A60
الماس گام زنیER11A55
الماس گام زنیER16 AG55
الماس گام زنیER16 AG60
الماس گام زنیER16-0.5 ISO
الماس گام زنیER16-075ISO
الماس گام زنیER16-1.0ISO
الماس گام زنیER16-1.25 ISO
الماس گام زنیER16-1.5 ISO
الماس گام زنیER16-1.75 ISO
الماس گام زنیER16-2.0 ISO
الماس گام زنیER16-2.5 ISO
الماس گام زنیER16-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-3.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.0 ISO
الماس گام زنیER22-4.5 ISO
الماس گام زنیER22-5.0 ISO
الماس گام زنیER22N55
الماس گام زنیER22N60
فروشگاه تکنو ابزار مهدی ۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲/۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_350545" align="alignleft" width="298"] بورس انواع گیج های رینگی
بورس انواع گیج های توپی
بورس انواع گیج های میله ای
بورس انواع گیج های سیلند
۰۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲۹۲۳۹۴۸۷/۰۹۱۰۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_350506" align="alignleft" width="300"] انبر دست هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا
دم باریک هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا
سیم چین هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا
انبر قفلی هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا
فرانسه هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا
اچار هنس -توسن -رونیکس تاپتول -ایران پتک -هیوندا[/caption]

[caption id="attachment_350474" align="alignleft" width="242"] میکرومتر گرد
میکرومترمعمولی
میکرومتر۰-۲۵
میکرومتر۲۵-۵۰
میکرومتر۵۰-۷۵
میکرومتر۷۵-۱۰۰
میکرومتر۱۰۰-۱۲۵
میکرومتر۱۲۵-۱۵۰
میکرومتر۱۵۰-۱۷۵
میکرومتر۱۷۵-۲۰۰
فروشکاه تکنو ابزار مهدی ۰۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷/۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_347939" align="alignleft" width="300"]فرز انگشتی الماس فرز انگشتی الماس[/caption]

[playlist type="video" ids="341062"]

 

[caption id="attachment_341059" align="alignleft" width="300"] قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی G
قلاویز ماشینی TR
قلاویز ماشینی گورینگ
قلاویز ماشینی پرستو
قلاویز ماشینی اینچی
قلاویز ماشینی دنده ریز
قلاویز ماشینی دنده ریز چپ
قلاویز ماشینی میلیمتر
قلاویز ماشینی میلیمتر چپ
قلاویز ماشیی M2
قلاویز ماشیی M3
قلاویز ماشیی M4
قلاویز ماشیی M5
قلاویز ماشیی M6
قلاویز ماشیی M8
قلاویز ماشیی M10
قلاویز ماشیی M12
قلاویز ماشیی M14
قلاویز ماشیی M16
قلاویز ماشیی M18
قلاویز ماشیی M20
قلاویز ماشیی M22
قلاویز ماشیی M24
قلاویز ماشیی M26
قلاویز ماشیی M28
قلاویز ماشیی M30
قلاویز ماشیی W
قلاویز ماشیی UNF
قلاویز ماشیی UNC
قلاویز ماشیی ]چینی
قلاویز ماشیی M
قلاویز ماشیی MF
قلاویز ماشیی BSW
قلاویز ماشیی چپ
فروشگاه تکنوابزارمهدی ۰۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷/۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

[caption id="attachment_215438" align="alignleft" width="300"] سه نظام اتومات۱۰ ۱/۲
سه نظام اتومات۱۰ ۳/۸
سه نظام اتومات۱۰ B12
سه نظام اتومات۱۳ ۱/۲
سه نظام اتومات۱۳ ۳/۸
سه نظام اتومات۱۳ B16
سه نظام اتومات۱۶ ۱/۲
سه نظام اتومات۱۶ B18
سه نظام اتومات۲۰ B22
سه نظام اچاری
سه نظام اچاری ۱۰/۱۲
سه نظام اچاری۱۰ ۳/۸
سه نظام اچاری۱۰ B12
سه نظام اچاری۱۳ ۱/۲
سه نظام اچاری۱۳ ۳/۸
سه نظام اچاری۱۳ B12
سه نظام اچاری۱۳ B16
سه نظام اچاری۱۶ ۱/۲
سه نظام اچاری۱۶ ۵/۱۶
سه نظام اچاری۱۶ B18
سه نظام اچاری۲۰ B22
سه نظام دریل
اچار سه نظام
فروشگاه تکنو ابزار مهدی
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷[/caption]

[caption id="attachment_331426" align="alignleft" width="225"] دم باریک[/caption]

 

 

 

 

[caption id="attachment_331433" align="alignleft" width="225"]سیم چین سیم چین[/caption]

[caption id="attachment_331436" align="alignleft" width="300"]ست فازمتر و پیچ گوشلی ست فازمتر و پیچ گوشلی[/caption]

[caption id="attachment_331428" align="alignnone" width="225"] انبردست نولان -تاپتول- هنس -رونیکس-هیوندا ۶۶۷۴۲۲۱۳-۰۲۱ ۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

 

[caption id="attachment_331422" align="alignnone" width="240"]ساعت اندیکاتور *ساعت شیتونکی *کولیس ساعت شیتونک[/caption]

تکنو ابزار مهدی

Techno Abzar Mahdi

از سایت اصلی فروشگاه لطفا دیدن فرمایید

http

[caption id="attachment_369793" align="aligncenter" width="300"]- دستگاه جوش اینورتر ARC_250 تام الکتریک دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش دارای 5 متر کابل دارای دو ولوم (آمپر و ARC force ) دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا دارای انبر و اتصال مناسب برای جوشکاری دائم و حرفه ای با الکترود 3 و 4 قابلیت جوشکاری استیل و چدن دارای وزن 6.5 کیلوگرم 2- دستگاه جوش اینورتر MMA_300S ادون EDON دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش دارای 3 متر کابل دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا دارای انبر و اتصال و ماسک جوشکاری مناسب برای جوشکاری دائم و حرفه ای با الکترود 3 و 4 قابلیت جوشکاری استیل و چدن دارای وزن 7 کیلوگرم 3- دستگاه جوش اینورتر ARC_250 ادون EDON دارای یک سال گارانتی ده سال خدمات پس از فروش دارای 3 متر کابل دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا دارای انبر و اتصال و ماسک جوشکاری مناسب برای جوشکاری با الکترود 3 و 4 قابلیت جوشکاری استیل و چدن دارای وزن 6.5 کیلوگرم مناسب ترین دستگاه جوش سیار با وزن کم (تکفاز ، کوچک ، سبک ، ارزان ، پرتابل) دستگاه انورتر دستگاه جوش 150V دستگاه جوش 200A دستگاه جوش 200V دستگاه جوش 220A دستگاه جوش A300 فروشگاه تکنو ابزار مهدی 2166742213 0912-9239487 /0910-0021775 - دستگاه جوش اینورتر ARC_250 تام الکتریک
دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
دارای ۵ متر کابل
دارای دو ولوم (آمپر و ARC force )
دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی
دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا
دارای انبر و اتصال
مناسب برای جوشکاری دائم و حرفه ای با الکترود ۳ و ۴
قابلیت جوشکاری استیل و چدن
دارای وزن ۶٫۵ کیلوگرم
۲- دستگاه جوش اینورتر MMA_300S ادون EDON
دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
دارای ۳ متر کابل
دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی
دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا
دارای انبر و اتصال و ماسک جوشکاری
مناسب برای جوشکاری دائم و حرفه ای با الکترود ۳ و ۴
قابلیت جوشکاری استیل و چدن
دارای وزن ۷ کیلوگرم
۳- دستگاه جوش اینورتر ARC_250 ادون EDON
دارای یک سال گارانتی ده سال خدمات پس از فروش
دارای ۳ متر کابل
دارای نمایشگر آمپر دیجیتالی
دارای فیش اتصال بزرگ با قدرت آمپردهی بالا
دارای انبر و اتصال و ماسک جوشکاری
مناسب برای جوشکاری با الکترود ۳ و ۴
قابلیت جوشکاری استیل و چدن
دارای وزن ۶٫۵ کیلوگرم
مناسب ترین دستگاه جوش سیار با وزن کم
(تکفاز ، کوچک ، سبک ، ارزان ، پرتابل)
دستگاه انورتر
دستگاه جوش ۱۵۰V
دستگاه جوش ۲۰۰A
دستگاه جوش ۲۰۰V
دستگاه جوش ۲۲۰A
دستگاه جوش A300
فروشگاه تکنو ابزار مهدی ۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳
۰۹۱۲-۹۲۳۹۴۸۷ /۰۹۱۰-۰۰۲۱۷۷۵[/caption]

://WWW.CNCPRODUCTS.ir

🔹 تهیه و توزیع ابزارهای تراشکاری و قالب سازی واندازه گیری
بورس انواع الماس های تراشکار
PM_PORTEK فشنگی وکلت های تایوان
GRAND گیچ توپی ورینگی
ATXTOOLS فرز
PEFRD -Karnasch
فرز فرم
بورس انواع لوازم تراشکاری وقالب سازی
اندازه گیری و سایش 
انواع دستگاه فرز تراشکاری انواع دستگاه تراش
بورس دستگاه حکاکی مینیاتوری /آویز
بورس انواع هلدر داخل تراش ر رو تراش
بورس 
انواع فرز الماس خور
تهیه و توزیع انواع هلدر و کفتراش جهت رو تراشی و دیواره تراشی داخل تراشی با برند های معتبر AKKO-SMOXH-SANDHOG-TAKIMSASH-VORGEN با کیفیت بالا و لغزش کم
بورس انواع سنگ انگشتی دنباله ۶-۳ در سایزهای مختلف 
محصولات جدید شرکت DRESS آلمان فرز اره ای فرزتک پر تیغچه تراش گرد وتخت در سایز های مختلف
نمایندگی فروش محصولات شرکت ADOLAN TOOLS
محصولات شرکت گردبر استیل*مته های کوبالت کوتاه/معمولی /بلند *مته خزینه یا مته پخ زن *مته مرغک *قلاویزهای دستی و ماشینی دنده معمولی *دنده ریز G*
UNF *BSW * UNC  *قلاویز چپ * حدیده چپ*حدیده میلی متر *G *UNF* BSW *UNC  فرز انگشتی HSS
هلدر تیغچه بند وقرقره آج زنی تکی و دوتایی 
گیج های رینگی وتوپی
کلاهک معمولی و بلند تبدیل به مورس  بزرگ وهم کوچک
بورس انواع الماس های تراشکاری با برند های معتبر  MiTSUBiSHi  -  SANDVIK -SECO  -KORLOY- LAMINA 
بورس انواع کولیس های دیجیتال *ساعتی *معمولی *استن استیل *و پلاستیکی
بورس انواع گیج های داخل سیلند *توپی *رینگی 
بورس لوازم اندازه گیری میکرو متر *ساعت اندیکاتور *پایه ساعت *عمق سنج *گونیاپایدار و.....
بورس انواع مته های ته گرد *ته کنیک *طلایی *مشکی  *بلند *سوپر بلند *کوتاه*HSS*HSSE *HSSCO  و......
بورس انواع فرز های فرم *انگشتی کارباید *انگشتی HSS*HSSE
بورس انواع مته مرغک *مته خزینه ۹۰ درجه *مته خزینه ۶۰درجه*مرغک ثابت *مرغک گردان
بورس انواع سه نظام دریل اتومات /اچاری *سه نظام ته کنیک وته پیچ *سه نظام منظم ونامنظم دستگاه تراش *چهار نظام منظم ونامنظم دستگاه تراش                      بورس انواع تیغچه گرد *چهار پهلو *برش *فرم *تیغچه الماس
بورس انواع لوازم قالب سازی *پین *سنبه برش *سنبه پران *فنر *کلمت
بورس انواع گردبرهای  چوب *اهن *استیل *دیوار *گردبرهای مگنت
بورس انواع فرز اره ای دنده ریز *درشت *معمولی
بورس انواع دنباله فرز اره ای و سنگ

بورس انواع دیسکی سنباده *سنباده کرکی *فلاپ مینی و بزرگ در گریدهای مختلف 
انواع سنباده های رولی *جامرول *تسمه *تانکی *حلقوی * چتری *فلاپ در گرید(زبری) های مختلف 
بورس انواع فیبرونکس سر دریلی *رومیزی *فلاپی *و.....
بورس انواع نمد فلاپی *نمد رومیزی *نمدسر دریلی دنباله ۳-۶                                                                                                       بورس انواع فرزانگشتی تمام الماس عامل فروشPECKER
بورس انواع فرز انگشتی تمام الماس نماینده برند GM
                                                                                                                  بورس انواع ساعت های اندیکاتور
نماینده فروش ساعت اندیکاتورGM
بورس انواع مرغک گردان مورس ۲-۳-۴-۵
بورس انواع دستگاه های تراشکاریCNC دستگاه فرزکاری CNC دستگاه سنگین تراشی CNC دستگاه فرز دروازه ای CNC
بورس انواع ابزارالات عمومی و برقی
بورس انواع انبردست/سیم چین/ دم باریک / سیم لخت کن / کف چین /گازانبر/فرانسه / انبرقفلی و....
بورس انواع بکس معمولی بکس بلند بکس بیت بکس شمع و....
بورس انواع اچار یک سررینگی یکسر تخت – اچار دوسرتخت – اچار دوسررینگی –اچار یک سرجغجغه یسرتخت –اچارT –اچارتخت و....
بورس انواع الن ستاره الن شش گوش الن بلند و....
بورس انواع مینی فرز / فرزاهنگری / فرزمتوسط /فرزحکاکی
بورس انواع دریل های ستونی دریل دستی دریل تخریب –انورتر دستگاه جوش – سشوار صنعتی –بتن کن ......
بورس انواع شماره اندازومتراتورهای چینی وتایوانی

از سایت اصلی فروشگاه لطفا دیدن فرمایید

http://WWW.CNCPRODUCTS.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتربه آدمین یا با شماره تماس بگیرید
۰۲۱۶۶۷۴۲۲۱۳۲
۰۹۱۰۰۰۲۱۷۷۵            

مدیریت:آقای کاظمی
https://telegram.me/m1372k0

ابزار تراشکاری و فرزکاری , شرکت ابزار تراش , ابزار تراشکاری الماس , ابزار تراش اینسرت , قیمت هلدر تراشکاری , الماس تراشکاری , انواع هلدر تراشکاری , قیمت فرز فرم الماسه 

http://WWW.CNCPRODUCTS.ir

آمار بازدید

» 1 کاربر آنلاین
» 2 بازدید امروز
» 10 بازدید دیروز
» 54 بازدید هفته جاری
» 242 بازدید ماه جاری
» 7065 بازدید سال جاری
» 18675 بازدید کل
سامانه سراسری زمات
w3design طراحی شده تویط تیم
محصولی از شرکت نگارگر اندیشه

کلیه حقوق این سایت متعلق به تکنو ابزار مهدی در تهران می باشد.